Vinterdäck

Willmans Däck i Umeå säljer, monterar och balanserar …

Vinterdäck

Det viktigaste när det gäller vinterdäck är nog att byta i god tid. Rätt vad det är slår halkan till. Odubbade vinterdäck kan du montera innan 1 Oktober. Dubbade får du vänta till efter 1 oktober med, om det inte blivit vinterväglag före det. Hur tidigt du bör byta beror givetvis på var i landet du bor. Normalt krävs bara 1,6 millimeters mönsterdjup för att din bil ska vara godkänd enligt lagens bokstav. Under vintertid gäller 3 millimeter mönsterdjup på vinterdäck för att din bil skall vara godkänd enligt lagen.

Regler och lagar om vinterdäck

Från och med 1 januari 2013 råder ett vinterdäckskrav för både lätta och tunga fordon, svensk- likväl som utlandsregistrerade. Detta innebär att man enligt lag i Sverige under perioden 1 december till och med 31 mars måste ha vinterdäck som uppfyller särskilda krav när det är vinterväglag. Vinterväglag definieras av att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Kravet att ha vinterdäckgäller samtliga axlar och på tunga fordon på drivande axlar.

Olika typer av vinterdäck

Det finns en hel del olika typer av vinterdäck att välja mellan men det finns också en god anledning till detta. Olika typer av klimat och körmiljöer kräver vinterdäck med olika funktioner, till exempel är centraleuropeiska däck mer anpassade för slask medan nordiska är mer anpassade till extrem kyla samt snö- och isunderlag.

I Sverige delas vinterdäck för personbilar vanligtvis in i tre olika kategorier:

  • Dubbdäck
  • Nordiska dubbfria däck
  • Centraleuropeiska dubbfria däck

 

Dubbdäck

Användning av dubbdäck är begränsat till perioden 1 oktober till 15 april, men är också tillåten när det är eller förväntas bli vinterväglag. Enligt undersökningar som gjorts av trafikverket halveras dödsrisken på vinterunderlag för bilar utan ESP antisladdsystem med dubbdäck jämfört med dubbfria vinterdäck.

Till skillnad från vinterdäck måste en tillkopplad släpvagn till en bil med dubbdäck också den utrustas med dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller oavsett om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck eller inte. Dock gäller inte vice versa, utan en släpvagn får till exempel ha dubbdäck även om bilen inte har det. Det är även möjligt för kommuner att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på vissa vägar eller vägsträckor.

För mer information om sådana potentiella förbud bör man kontakta kommunen ifråga.

Nordiska dubbfria däck

Nordiska dubbfria vinterdäck är anpassade specifikt för nordiska vintervägar med högre säkerhet och framkomlighet i snö. De har generellt utomordentlig bromssträcka och förbättrat grepp och dragförmåga även i djup snö.

Centraleuropiska dubbfria däck

De Centraleuropeiska dubbfria däcken är utvecklade för mer våt och slaskig väg samt torr asfalt, men har en låg prestanda på is och snö. Därför har de ibland svårt att uppfylla de krav som ställs på vinterdäck i nordiska klimat. Emellertid är de både tysta och har bra stabilitet på barmark vilket gör att de lämpar sig till körandet begränsat till 500 mil per vinter och runt större tätorter där det nästan alltid är barmark eller slask. Om man beslutar sig för att under vintertid använda sig av centraleuropeiska dubbfria vinterdäck bör man vara medveten om dess begränsningar.

Vi finns i Umeå men har även kunder från SävarHolmsundHörneforsTavelsjöTegErsbodaVästerslätt.